توزیع چای ایرانی

مرکز توزیع چای سبز ایرانی

چای سبز متفاوت از چای سیاه نیست.بلکه سبز گلبرگ های تازه گیاه چای است، که بدون هیچ فرایند اکسایشی به دست مصرف کننده می رسد.زادگاه اصلی چای سبز کشور چین است.چای س

بیشتر بخوانید