تولید چای سرگل

کارخانه تولید چای سرگل بهاره

در حال حاضر استان های شمالی ایران مهد اصلی تولید انواع چای در دنیا به حساب می آیند که بهترین و مرغوب ترین چای ایرانی متعلق به چای سرگل بهاره است که همان طور که

بیشتر بخوانید