قیمت چای شمال

قیمت عمده چای سیاه شمال

کشت و تولید چای در شمال ایران به صورت عمده و توسط چایکاران شمالی انجام می شود. کیفیت و سالم بودن چای سیاه شمال، سبب شده تا این محصول جایگاه خاصی در بازار کشور د

بیشتر بخوانید